Sludinājums: Traktors

Publicēts
08.11.2018
08.11.2018
Pasūtītājs
zs Dobeļi (48501001633)
Termiņš
23.11.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 08/11/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

zs Dobeļi

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

48501001633

Adrese

''Dobeļi'', Lutriņu pagasts Saldus novads, LV-3861, Latvija, LV-3861

Tālruņa numurs(-i)

29621009

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Jānis Šeibaks

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Traktors

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

''Dobeļi'', Lutriņu pag. Saldus nov.

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

20/12/2019

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

170000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

23/11/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: ''Dobeļi'', Lutriņu pag. Saldus nov.

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

10.  Pievienotie dokumenti

559336__0_traktorsspec.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv