Sludinājums: Bioloģisko piena lopu fermas ar slaukšanas zāli būvniecība un iekārtu piegāde

Publicēts
07.09.2018
07.09.2018
Pasūtītājs
Lormaņa zemnieku saimniecība "VECVAGARI" (49201004714)
Termiņš
01.10.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 07/09/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Lormaņa zemnieku saimniecība "VECVAGARI"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

49201004714

Adrese

"Vecvagari", Sēmes pag., Tukuma nov., Latvija, 3110

Tālruņa numurs(-i)

+37126324238

Faksa numurs(-i) (ja ir)

-

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Mārtiņš Bērziņš, projektu vadītājs, 29704447, martins.berzins@harvestconsulting.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Bioloģisko piena lopu fermas ar slaukšanas zāli būvniecība un iekārtu piegāde

3. Līguma veids

Būvdarbi

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

“Alejas”, Sēmes pag., Tukuma nov. ar kadastra Nr. 90780010037

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

31/12/2019

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

330000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

01/10/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: "Vecvagari", Sēmes pagasts, Tukuma novads, LV-3110

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībā

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

10.  Pievienotie dokumenti

550030__0_vecvagariiepirkumanolikums.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv