Sludinājums: Universālais iekrāvējs – ekskavators

Publicēts
02.07.2018
02.07.2018
Pasūtītājs
"Mežavoti". Kārķu pagasta zemnieku saimniecība (43901004038)
Termiņš
17.07.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 02/07/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

"Mežavoti". Kārķu pagasta zemnieku saimniecība

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

43901004038

Adrese

"Mežavoti", Kārķu pagasts, Valkas novads, Latvija, LV -4716

Tālruņa numurs(-i)

+371 26101795

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Sanita Gulbe; +371 26101795, sanitagulbe81@gmail.com

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Universālais iekrāvējs - ekskavators

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

"Mežavoti", Kārķu pagasts, Valkas novads

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

30/07/2019

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

70000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

17/07/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: "Mežavoti", Kārķu pagasts, Valkas novads

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAD

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Nelauksaimnieciskā ražošana

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv