Sludinājums: Teleskopiskais iekrāvējs

Publicēts
02.07.2018
02.07.2018
Pasūtītājs
Artehno SIA (44103082177)
Termiņš
17.07.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 02/07/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Artehno SIA

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

44103082177

Adrese

Kluba iela 13A-1, Aloja, Alojas nov., Latvija, LV-4064

Tālruņa numurs(-i)

29194974

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

valdes loceklis Artis Golubovs, 29194974, artehno@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Teleskopiskais iekrāvējs

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

„CIEDRI”, Alojas pag., Alojas novads, LV-4064

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

15/10/2019

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

70000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

17/07/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: „CIEDRI”, Alojas pag., Alojas novads, LV-4064

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

10.  Pievienotie dokumenti

542933__0_nolikumsartehnoteleskopiskais.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv