Sludinājums: Teleskopiskais iekrāvējs

Publicēts
02.07.2018
02.07.2018
Pasūtītājs
SIA "GL Rožkalni" (44103084074)
Termiņš
17.07.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 02/07/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA "GL Rožkalni"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

44103084074

Adrese

"Rožkalni", Umurgas pagasts, Limbažu novads,, Latvija, LV-4004

Tālruņa numurs(-i)

26633333

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Valdes loceklis Gatis Lapiņš, T. 26633333, glrozkalni@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Teleskopiskais iekrāvējs

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

"Rožkalni", Umurgas pagasts, Limbažu novads, LV-4004

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

01/07/2019

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

80000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

17/07/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Limbaži, Noliktavu iela 11, LV-4001

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAD

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

ELFLA pasākums "Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstībā"

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

10.  Pievienotie dokumenti

542921__0_iepirkumsiekravejsglrozkalni.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv