Sludinājums: Mežizstrādes traktors.

Publicēts
02.07.2018
02.07.2018
Pasūtītājs
Ecomark SIA (40103216779)
Termiņš
17.07.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 02/07/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Ecomark SIA

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40103216779

Adrese

"Jauncīruļi", Kocēnu pag., Kocēnu nov., Latvija, LV-4227

Tālruņa numurs(-i)

26575091

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

valdes locekle Lita Zūle, + 371 29734172, info@ecomark.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Mežizstrādes traktors.

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Kocēnu nov., Kocēnu pag., "Jauncīruļi", LV-4227

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

15/10/2019

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

240000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

17/07/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Kocēnu nov., Kocēnu pag., "Jauncīruļi", LV-4227

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv