Sludinājums: Graudu pirmapstrādes kompleksa izbūve kopā ar tehnoloģisko iekārtu montāžu. Tehniskie parametri un aprīkojums saskaņā ar cenu aptaujas tehnisko aprakstu.

Publicēts
16.07.2018
16.07.2018
Pasūtītājs
SIA "Zemīša Kļaviņas" (51701002771)
Termiņš
28.08.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 16/07/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA "Zemīša Kļaviņas"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

51701002771

Adrese

"Drustēnu Kalēji", Elejas pagasts, Jelgavas novads, Latvija, LV-3023

Tālruņa numurs(-i)

29233966

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Vadītājs, Jānis Zemītis, 20011122

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Graudu pirmapstrādes kompleksa izbūve kopā ar tehnoloģisko iekārtu montāžu. Tehniskie parametri un aprīkojums saskaņā ar cenu aptaujas tehnisko aprakstu.

3. Līguma veids

Būvdarbi

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

"Vaitkūnas", Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

01/12/2019

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

1000000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

28/08/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: "Drustēnu Kalēji", Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Investīcijas materiālajos aktīvos

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv