Sludinājums: Frontālais iekrāvējs

Publicēts
02.07.2018
02.07.2018
Pasūtītājs
SIA "Latvijas bioenerģijas uzņēmums" (44103048779)
Termiņš
17.07.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 02/07/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA "Latvijas bioenerģijas uzņēmums"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

44103048779

Adrese

Lapu iela 3 - 7, Jūrmala, Latvija, LV-2015

Tālruņa numurs(-i)

26376567

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

biroja administratore Katrīna Romanovska, 26376567, lbu@latvianforest.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Frontālais iekrāvējs

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Beātes 49, Valmiera, LV-4201

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

15/10/2019

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

140000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

17/07/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Rīgas iela 13, Valmiera, LV-4201

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

10.  Pievienotie dokumenti

542972__0_nolikumslbu27218frontalais.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv