Sludinājums: Traktors aprīkots darbam mežā

Publicēts
27.06.2018
27.06.2018
Pasūtītājs
Zemnieku saimniecība "Ildzēni" (42401020008)
Termiņš
12.07.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 27/06/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Zemnieku saimniecība "Ildzēni"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

42401020008

Adrese

Liepu iela 12, Rosica, Stoļerovas pagasts, Rēzeknes novads, Latvija, 4642

Tālruņa numurs(-i)

28624664

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

konsultants Artūrs Šķesters, t.29364196, epasts: arturs.skesters@llkc.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Traktors aprīkots darbam mežā

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

„Kastaņi”, Stoloni, Ņukšu pagasts, Ludzas novads, LV-5730

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

30/09/2019

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

160000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

12/07/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Dārzu iela 7a, Rēzekne, LV-4601

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsts dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

6.4 pasākums „Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā”

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

10.  Pievienotie dokumenti

542442__0_tehniskaspecifikacijatraktors.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv