Sludinājums: Traktors

Publicēts
14.06.2018
14.06.2018
Pasūtītājs
Vigo MV (52403022471)
Termiņš
29.06.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 14/06/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Vigo MV

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

52403022471

Adrese

Dārzu iela 1a, Varakļāni, Latvija, LV-4838

Tālruņa numurs(-i)

26469567

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Valdes priekšsēdētājs Mārtiņs Ikaunieks, 26469567, siavigo@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Traktors

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Dārzu iela 1a, Varakļāni, LV-4838

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

31/12/2018

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

120000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

29/06/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Dārzu iela 1a, Varakļāni, LV-4838, e-pasts siavigo@inbox.lv

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAD

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

ELFLA pasākums “Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstībā”

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

10.  Pievienotie dokumenti

540822__0_tehniskspecifikcijatraktors.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv