Sludinājums: Teleskopiskā iekrāvējā piegāde

Publicēts
28.06.2018
28.06.2018
Pasūtītājs
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vecsiljāņi" (48701000077)
Termiņš
13.07.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 28/06/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vecsiljāņi"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

48701000077

Adrese

"Vecsiljāņi", Bebru pagasts, Kokneses novads, Latvija, LV5135

Tālruņa numurs(-i)

29188019

Faksa numurs(-i) (ja ir)

65122655

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Valdes loceklis, Juris Sprukulis, 29188019, juris@pakavs.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Teleskopiskā iekrāvējā piegāde

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

"Liellopu ferma", Bebru pagasts, Kokneses novads, LV-5135

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

30/09/2018

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

85000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

13/07/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: "Vecsiljāņi", Bebru pagasts, Kokneses novads

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

10.  Pievienotie dokumenti

542542__0_specifikacijaiekravejs.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv