Sludinājums: Specializēts meža traktors komplektā ar hidromanipulatoru, kas uzstādāms uz velkošās meža piekabes

Publicēts
27.06.2018
27.06.2018
Pasūtītājs
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ATM MEŽS" (41203046809)
Termiņš
12.07.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 27/06/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ATM MEŽS"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

41203046809

Adrese

"Bērzāji"-3, Vandzene, Vandzenes pag.,Talsu novads, LV-3281, Latvija, LV-3281

Tālruņa numurs(-i)

26406246

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Valdes loceklis Anatolijs Tesļuks, 26406246, adzailzs@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Specializēts meža traktors komplektā ar hidromanipulatoru, kas uzstādāms uz velkošās meža piekabes

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

"Bērzāji”-3, Vandzene, Vandzenes pagasts, Talsu novads, Latvija, LV-3281

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

31/10/2019

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

150000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

12/07/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: "Bērzāji”-3, Vandzene, Vandzenes pagasts, Talsu novads, Latvija, LV-3281

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAD

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

6.4.”Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā” apakšpasākumam “Ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību attīstība”

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

Iepirkuma priekšmets sastāv no 2 daļām(specializēts meža traktors un hidromanipulators, kas uzstādāms uz velkošās meža piekabes) un nav sadalāms daļās. Piedāvājums jāiesniedz par visu Iepirkuma priekšmetu pilnā apjomā. Iepirkuma priekšmetam ir jābūt jaunam un nelietotam.

Avots: pvs.iub.gov.lv