Sludinājums: Meža izvedēja traktora – forvardera piegāde

Publicēts
24.06.2018
24.06.2018
Pasūtītājs
SIA "Vella Kalpi" (40103391956)
Termiņš
06.07.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 24/06/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA "Vella Kalpi"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40103391956

Adrese

"Oliņas", Skrundas pagasts, Skrundas novads, Latvija, LV-3326

Tālruņa numurs(-i)

27325259

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

projektu vadītājs, Verners Pelšs, 27325259

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Meža izvedēja traktora – forvardera piegāde

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

"Oliņas", Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV-3326

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

17/12/2018

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

300000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

06/07/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: "Oliņas", Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV-3326

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv