Sludinājums: Meža izvedēja traktora – forvardera piegāde

Publicēts
19.06.2018
19.06.2018
Pasūtītājs
SIA "Līgo Auto" (40103234172)
Termiņš
03.07.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 19/06/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA "Līgo Auto"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40103234172

Adrese

Engures nov., Smārdes pag., "Gateris", Latvija, LV-3129

Tālruņa numurs(-i)

66100666

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Viesturs Krēvics, valdes locklis

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Meža izvedēja traktora – forvardera piegāde

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

“Gateris”, Smārdes pagasts, Engures novads, LV-3129

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

14/12/2018

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

300000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

03/07/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: “Gateris”, Smārdes pagasts, Engures novads, LV-3129

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

10.  Pievienotie dokumenti

541329__0_tsforvardersligoauto.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv