Sludinājums: Jauna teleskopiskā iekrāvēja piegāde.

Publicēts
29.06.2018
29.06.2018
Pasūtītājs
SIA SERTIKON LATVIJA (44103060894)
Termiņš
17.07.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 29/06/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA SERTIKON LATVIJA

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

44103060894

Adrese

DĀRZA IELA 12, PRIEKUĻUPAGASTS, PRIEKUĻU NOVADS, Latvija, LV-4126

Tālruņa numurs(-i)

+37126171222

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Valdes loceklis Rūdolfs Būda, +37126171222, info@serticon.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Jauna teleskopiskā iekrāvēja piegāde.

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

"Granulas", Radopole, Viļānu pagasts, Viļānu novads, LV-4650

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

01/06/2019

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

100000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

17/07/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: "Granulas", Radopole, Viļānu pagasts, Viļānu novads, LV-4650

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

10.  Pievienotie dokumenti

542832__0_tehspeciekravejssertikonlatvija.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv