Sludinājums: Iekrāvējs

Publicēts
29.06.2018
29.06.2018
Pasūtītājs
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "UCENI" (50003725771)
Termiņš
16.07.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 29/06/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "UCENI"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

50003725771

Adrese

“Strautiņi”, Suntažu pagasts, Ogres novads, Latvija, LV-5060

Tālruņa numurs(-i)

29113556

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Prokūrists Rolands Jēkabsons, tālr. 29113556, e-pasts: upeslici@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Iekrāvējs

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

“Žubītes”, Suntaži, Suntažu pagasts, Ogres novads, LV-5060

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

05/09/2019

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

200000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

16/07/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: “Žubītes”, Suntaži, Suntažu pagasts, Ogres novads, LV-5060

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku Atbalsta Dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

6.4. Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

10.  Pievienotie dokumenti

542746__0_1.tehnspeciekravejsuceni.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv