Sludinājums: Frontālais iekrāvējs

Publicēts
28.06.2018
28.06.2018
Pasūtītājs
SIA "KVATRO" (48503009773)
Termiņš
13.07.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 28/06/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA "KVATRO"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

48503009773

Adrese

"Vidus Dumpji", Valgundes pag., Jelgavas nov., Latvija, LV-3017

Tālruņa numurs(-i)

27155006

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Valdes loceklis Mārtiņš Brencis, tālr. 27155006, mbpartneri@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Frontālais iekrāvējs

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Smilts atradne "Trīnīši", "Trīnīši", Mārupes nov., LV-2167

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

30/04/2019

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

134000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

13/07/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Ziedleju iela 6, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstībā

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv