Sludinājums: Darbam mežā aprīkots traktors

Publicēts
29.06.2018
29.06.2018
Pasūtītājs
SIA “TRANSEV” (42403020642)
Termiņš
16.07.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 29/06/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA “TRANSEV”

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

42403020642

Adrese

“Prīdis”, Vipinga, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads, Latvija, LV-4641

Tālruņa numurs(-i)

29139654

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Projekta konsultants Kaspars Gruduls, tel.:26470782; e-pasts: kaspars.gruduls@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Darbam mežā aprīkots traktors

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

“Prīdis”, Vipinga, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4641

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

01/10/2019

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

90000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

16/07/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas aleja 90 (2.stāvs, 210.kab.), Rēzekne, LV-4601

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

nav

Avots: pvs.iub.gov.lv