Sludinājums: Traktors

Publicēts
16.05.2018
16.05.2018
Pasūtītājs
Piltenes pagasta zemnieku saimniecība "Cerība" (41201005079)
Termiņš
30.05.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 16/05/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Piltenes pagasta zemnieku saimniecība "Cerība"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

41201005079

Adrese

Ventspils novads, Piltenes pagasts, "Cerība", Latvija, LV-3620

Tālruņa numurs(-i)

26763531

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Īpašniece Elīna Uzpila, t.26763531, e-pasts elinale@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Traktors

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Ventspils novads, Piltenes pagasts, "Cerība"

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

01/07/2018

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

96000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

30/05/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Ventspils novads, Piltenes pagasts, "Cerība", LV3620

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

4. "Ieguldījumi materiālajos aktīvos". 4.1.apakšpasākuma "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās"

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

10.  Pievienotie dokumenti

537161__0_traktoratehniskspecifikcija.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv