Sludinājums: Universāla pašgājējmašīna ar teleskopisko frontālo iekrāvēju

Publicēts
19.04.2018
19.04.2018
Pasūtītājs
Biedrība "Kurzemes Zvejnieku asociācija" (40008075770)
Termiņš
08.05.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 19/04/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Biedrība "Kurzemes Zvejnieku asociācija"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40008075770

Adrese

Roņu ielā 8, Liepājā, Latvija, LV-3401

Tālruņa numurs(-i)

63423094

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Projekta vadītājs Andris Lismanis, 29403401, lismanis@edo.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Universāla pašgājējmašīna ar teleskopisko frontālo iekrāvēju

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Ezermalas iela 7a, Liepāja, LV-3401

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

01/07/2019

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

60000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

08/05/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 10:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Lubānas iela 125a-22, Rīga, LV-1021

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAD

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

PIEVIENOTĀ VĒRTĪBA, PRODUKTU KVALITĀTE UN NEVĒLAMU NOZVEJU IZMANTOŠANA

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

---

10.  Pievienotie dokumenti

534354__0_specminitraktors.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv