Sludinājums: Teleskopiskais iekrāvējs

Publicēts
09.04.2018
09.04.2018
Pasūtītājs
Zemnieku saimniecība"Ķauļi" (46101012648)
Termiņš
25.04.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 09/04/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Zemnieku saimniecība"Ķauļi"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

46101012648

Adrese

"Ķauļi", Abavas pagasts, Talsu novads, Latvija, LV3294

Tālruņa numurs(-i)

28700308, 29429878

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

īpašnieks, Zigmants Mazūrs, tālr. 29429878, 28700308, zigmants.m@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Teleskopiskais iekrāvējs

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Ķauļi, Abavas pagasts, Talsu novads,LV 3294

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

20/07/2018

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

90000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

25/04/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Ķauļi, Abavas pagasts, Talsu novads,LV 3294

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku Atbalsta Dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

ELFLA4. pasākuma Ieguldījumi materiālajos aktīvos, 4.1. apakšpasākuma "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecības"

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

10.  Pievienotie dokumenti

532972__0_specteleskops.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv