Sludinājums: traktors tehniskā specifikācija pielikumā

Publicēts
07.03.2018
07.03.2018
Pasūtītājs
KASPARS RATNIEKS (25097812516)
Termiņš
22.03.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 07/03/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

KASPARS RATNIEKS

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

25097812516

Adrese

"Sili", Īves pagasts, Talsu novads, Latvija, LV-3261

Tālruņa numurs(-i)

+37126186978

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Kaspars Ratnieks, +37126186978, kaspars.ratnieks@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

traktors tehniskā specifikācija pielikumā

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

"Sili", Īves pagasts, Talsu novads

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

31/08/2018

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

34500 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

22/03/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: "Sili", Īves pagasts, Talsu novads

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAD

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

nav

10.  Pievienotie dokumenti

529196__0_traktorstehniskaspecifikacija.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv