Sludinājums: Lauksaimniecības traktors (vismaz 330 Zs)

Publicēts
08.01.2018
08.01.2018
Pasūtītājs
SIA Agro-Dzelzava (47103000430)
Termiņš
23.01.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 08/01/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA Agro-Dzelzava

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

47103000430

Adrese

Varpas, Dzelzavas Pagasts, Madonas Novads, Latvija, LV-4873

Tālruņa numurs(-i)

64829571

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Rene Nygaard, tel.27872755; rene.nygaard@outlook.com; aivis.reinholds@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Lauksaimniecības traktors (vismaz 330 Zs)

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

"Vārpas", Dzelzavas pag., Madonas novads, LV-4873

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

30/04/2018

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

150000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

23/01/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: : Vārpas", Dzelzavas pag., Madonas novads, LV-4873

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAD

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Investīcijas materiālajos aktīvos

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

10.  Pievienotie dokumenti

523578__0_lauksaimniecbastraktors33zs.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv