Sludinājums: Viens lietots traktors ar frontālo pacēlāju un viena jauna piekabe lopu pārvadāšanai ar traktoru.

Publicēts
29.12.2017
29.12.2017
Pasūtītājs
Nodibinājums "Latvijas Dabas fonds" (40008019379)
Termiņš
15.01.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 29/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Nodibinājums "Latvijas Dabas fonds"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40008019379

Adrese

Vīlandes iela, 3-7, Latvija, LV-1010

Tālruņa numurs(-i)

67830999

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Jānis Andrušaitis, ldf@ldf.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Viens lietots traktors ar frontālo pacēlāju un viena jauna piekabe lopu pārvadāšanai ar traktoru.

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

"Gailīši", Līgatnes pagasts, Līgatnes novads

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

28/02/2018

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

53719 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

15/01/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Latvijas Dabas fonds, Vīlandes iela 3-7, Rīga, LV-1010

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Eiropas Komisijas LIFE Nature projekts nr. LIFE16 NAT/LV/000262 GrassLIFE

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

Nolikums un tā pielikumi, tai skaitā specifikācijas, interneta mājas lapā www.ldf.lv sadaļā "Jaunumi".

Avots: pvs.iub.gov.lv