Rezultāts: Sējmašīna (Tiešās sējas)

Publicēts
06.12.2017
06.12.2017
Pasūtītājs
Matīšu pagasta A.Lazareva zemnieku saimniecība "SKAISTMAĻI" (44101036084)
Uzvarētājs
Amazone SIA (LV46103001507)
Summa
86 000,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 06/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Matīšu pagasta A.Lazareva zemnieku saimniecība "SKAISTMAĻI"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

44101036084

Adrese

"Mīlītes", Matīšu pagasts, Burtnieku novads, Latvija, LV-4210

Tālruņa numurs(-i)

29499613

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

īpašnieks, Aleksandrs Lazarevs, 29499613, aleksandrs.lazarevs@gmail.com

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Sējmašīna (Tiešās sējas)

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

15/11/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

05/12/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
Agrotehnika Smiltene SIA LV44103034124 Silva-23, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads, LV-4729 Latvija
OU Jatiina EE101141017 Kuba tee 10, Tōrvandi, Ūlenurme 61715, Tartumaa Igaunija
B Bagger SIA 44103058584 Līkuma iela 19, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729 Latvija
Amazone SIA LV46103001507 Deksnes iela 9, Deksne, Kuldīgas novads, LV-3321 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
Amazone SIA LV44103001507 Deksnes iela 9, Deksne, Kuldīgas novads, LV-3321 Latvija
Agrotehnika Smiltene SIA LV44103034124 Silva-23, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads, LV-4729 Latvija
OU Jatiina EE101141017 Kauba tee 10, Tōrvandi, Ūlenurme 61715, Tartumaa Igaunija
B Bagger SIA 44103058584 Līkuma iela 19, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729 Latvija

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
Amazone SIA LV46103001507 Deksnes iela 9, Deksne, Kuldīgas novads, LV-3321 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

86000 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv