Rezultāts vai grozījumi: sējmašīna

Publicēts
06.12.2017
06.12.2017
Pasūtītājs
zemnieku saimniecība "Vizbuļi" (45404004430)
Termiņš
Pārtraukt
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras pārtraukšanu vai grozījumiem

Publicēšanas datums: 06/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

zemnieku saimniecība "Vizbuļi"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

45404004430

Adrese

"Vizbuļi", Sēlpils pagasts, Salas novads, Latvija, LV 5232

Tālruņa numurs(-i)

29102260

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

īpašnieks Juris Balodītis, tālr. 26544728; vizbuli.selpils@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

sējmašīna

3. Datums, kad paziņojums par iepirkuma procedūru publicēts internetā

10/11/2017

4. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

5. Informācija par iepirkuma procedūras pārtraukšanas iemesliem, grozījumiem un/vai termiņa pagarinājumu

iepirkums atcelts

6. Cita informācija (ja nepieciešams)

nav

7.  Pievienotie dokumenti

Avots: pvs.iub.gov.lv