Rezultāts: Labības kombains.

Publicēts
06.12.2017
06.12.2017
Pasūtītājs
zs Dalderi (41701003417)
Uzvarētājs
SIA “Konekesko Latvija (40003450717)
Summa
322 000,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 06/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

zs Dalderi

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

41701003417

Adrese

JELGAVAS NOVADS VIRCAVAS PAGASTS "DALDERI'", Latvija, LV-3020

Tālruņa numurs(-i)

26763994

Faksa numurs(-i) (ja ir)

63085986

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Zemnieku saimniecības īpašnieks Andris Birkerts,tālr.26763994, e-pasts dalderi3020@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Labības kombains.

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

20/11/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

06/12/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA “Konekesko Latvija'' 40003450717 Tīraines iela 15, Rīga, LV-1058 Latvija
SIA’’ Kalnakrogs'' 40003081732 Rīgas iela 107, Ķekava, Ķekavas pagasts,Ķekavas novads.LV-2123. Latvija
SIA Valtek 43603020413 Jaunbērzi,Cenu pag., Ozolnieku novads.LV-3042. Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA “Konekesko Latvija 40003450717 Tīraines iela 15, Rīga, LV-1058 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

322000 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAD

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Nav.

Avots: pvs.iub.gov.lv