Sludinājums: Traktors saskaņā ar tehnisko specifikāciju

Publicēts
19.11.2017
19.11.2017
Pasūtītājs
LAIMNEŠI ZS (51501021981)
Termiņš
04.12.2017
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 19/11/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

LAIMNEŠI ZS

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

51501021981

Adrese

Laimneši, Bebrene, Bebrenes pagasts, Ilūkstes novads, Latvija, LV-5439

Tālruņa numurs(-i)

29376495

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

īpašniece Aija Timšāne, tālr.: 29376495, e-pasts aijatimsane@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Traktors saskaņā ar tehnisko specifikāciju

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Laimneši, Bebrene, Bebrenes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5439

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

31/12/2018

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

110000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

04/12/2017
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Laimneši, Bebrene, Bebrenes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5439

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku Atbalsta Dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

4. Investīcijas materiālajos aktīvos; 4.1 apakšpasākums Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

10.  Pievienotie dokumenti

516219__0_traktoratehniskaspecifikacija.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv