Sludinājums: Traktors

Publicēts
23.11.2017
23.11.2017
Pasūtītājs
ZS Jaunaprāni (44101014890)
Termiņš
07.12.2017
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 23/11/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

ZS Jaunaprāni

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

44101014890

Adrese

Jaunaprāni, Taurenes pag., Vecpiebalgas novads, LV4119, Latvija, LV4119

Tālruņa numurs(-i)

28346455

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

īpašniece Sarmīte Aļeksejeva

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Traktors

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

"Jaunaprāni", Taurenes pagasts, Vecpiebalgas novads, LV - 4119

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

25/02/2019

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

97000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

07/12/2017
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: "Jaunaprāni", Taurenes pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4119

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAD

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Ieguldījumi materiālajos aktīvos

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

10.  Pievienotie dokumenti

517270__0_traktors.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv