Sludinājums: Traktors

Publicēts
23.11.2017
23.11.2017
Pasūtītājs
zemnieku saimniecība "Aizupes" (43201002475)
Termiņš
07.12.2017
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 23/11/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

zemnieku saimniecība "Aizupes"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

43201002475

Adrese

"Aizupes", Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, Latvija, LV-4340

Tālruņa numurs(-i)

28350274

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

projekta vadītājs Dāvis Gusts, 28350274, e-pasts: anita@agfinance.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Traktors

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Aizupes, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

30/03/2019

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

100000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

07/12/2017
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Aizupes, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAD

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Ieguldījumi materiālajos aktīvos

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

10.  Pievienotie dokumenti

517248__0_teh.sptraktors.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv