Sludinājums: Traktora piekabe kūtsmēslu ārdītājs – 2 gab.

Publicēts
23.11.2017
23.11.2017
Pasūtītājs
Sventes pagasta zemnieku saimniecība "Stārķi" (41501015771)
Termiņš
07.12.2017
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 23/11/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Sventes pagasta zemnieku saimniecība "Stārķi"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

41501015771

Adrese

"Stārķi", Sventes pagasts, Daugavpils novads, Latvija, LV-5473

Tālruņa numurs(-i)

26539262

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Sventes pagasta zemnieku saimniecības "Stārķi"īpašnieks Roberts Jonāns, tel.26539262, e-pasts: robert52@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Traktora piekabe kūtsmēslu ārdītājs – 2 gab.

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

"Stārķi", Sventes pagasts, Daugavpils novads, LV-5473

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

01/06/2018

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

46000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

07/12/2017
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: "Stārķi", Sventes pagasts, Daugavpils novads, LV-5473

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

4.Pasākuma "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" 4.1.apakšpasākums "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās"

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

10.  Pievienotie dokumenti

517164__0_specifikacijakutsmesluarditajs.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv