Sludinājums: Sējmašīna

Publicēts
28.11.2017
28.11.2017
Pasūtītājs
ZS"Lazdiņi" (48501014958)
Termiņš
13.12.2017
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 28/11/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

ZS"Lazdiņi"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

48501014958

Adrese

"Lazdiņi", Krimūnu pag., Dobeles nov., LV-3719, Latvija, 3719

Tālruņa numurs(-i)

+37126521883

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Juris Lazdiņš

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Sējmašīna

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

"Lazdiņi", Krimūnu pag., Dobeles nov., LV-3719

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

01/08/2018

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

130000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

13/12/2017
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 9:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: "Lazdiņi", Krimūnu pag., Dobeles nov., LV-3719

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAD

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

ELAFLA

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

10.  Pievienotie dokumenti

517965__0_scan2171128125813.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv