Sludinājums: Rugaines dziļirdinātājs ar sīksēklu sējmašīnu

Publicēts
23.11.2017
23.11.2017
Pasūtītājs
SIA Kalnzaķi (40101004345)
Termiņš
07.12.2017
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 23/11/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA Kalnzaķi

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40101004345

Adrese

Kalnzaķi, Krimuldas novads, Krimuldas pagasts, LV 2144, Latvija, LV 2144

Tālruņa numurs(-i)

29247452

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Tālivaldis Lūsis , t: 29148989, talis@reinatrase.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Rugaines dziļirdinātājs ar sīksēklu sējmašīnu

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Kaudzīši, Lauberes pagasts, Ogres novads, LV 5044

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

30/07/2018

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

40000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

07/12/2017
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Kaudzīši, Lauberes pagasts, Ogres novads, LV 5044

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAD

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Investīcijas materiālajos aktīvos

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

10.  Pievienotie dokumenti

517181__0_tsdziirdintjs.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv