Sludinājums: Miglotājs

Publicēts
23.11.2017
23.11.2017
Pasūtītājs
IK WIL VAN HERK (45402013871)
Termiņš
07.12.2017
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 23/11/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

IK WIL VAN HERK

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

45402013871

Adrese

"Jaunholandes", Kokneses pag., Kokneses nov. , Latvija, LV-5113

Tālruņa numurs(-i)

26325537

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Saimniecības īpašnieks Herk Wilhelmus, 26325537, jaunholande@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Miglotājs

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

"Jaunholandes", Kokneses pag., Kokneses nov.

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

30/04/2018

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

52000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

07/12/2017
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: "Jaunholandes", Kokneses pag., Kokneses nov.

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Ieguldījumi materiālajos aktīvos

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

nav

10.  Pievienotie dokumenti

517244__0_specifikacijamiglotajs.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv