Sludinājums: Jauns graudu kombains

Publicēts
23.11.2017
23.11.2017
Pasūtītājs
SIA Epona GK (50003459351)
Termiņš
07.12.2017
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 23/11/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA Epona GK

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

50003459351

Adrese

Brīvības gatve 434-65 , Rīga, Latvija, LV-1024

Tālruņa numurs(-i)

29239992

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Valdes loceklis Gundars Kuplais, tel.29239992, epasts: gundars.gdd@gmail.com

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Jauns graudu kombains

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

“Zemgaļi”, Rubas pagasts, Saldus novads, LV-3894

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

01/09/2018

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

230000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

07/12/2017
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Brīvības gatve 434-65 , Rīga , LV 1024

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

ELFLA pasākums 4."Investīcijas materiālajos aktīvos" 4.1.apakšpasākums "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās"

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

10.  Pievienotie dokumenti

517277__0_tehnspeckombains.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv