Sludinājums: Graudu novākšanas kombains

Publicēts
23.11.2017
23.11.2017
Pasūtītājs
SIA FOREST FOX (40103411400)
Termiņš
07.12.2017
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 23/11/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA FOREST FOX

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40103411400

Adrese

Eksporta iela 6-10, Rīga, Latvija, LV-1010

Tālruņa numurs(-i)

29333313

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Evija Grāmatiņa, Projektu vadītāja, tālr.29401064, e-pasts: evija.gunika@gmail.com

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Graudu novākšanas kombains

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Apsītes, Zaubes pagasts, Amatas novads, LV-4113

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

30/06/2018

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

300000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

07/12/2017
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Eksporta iela 6-10, LV-1010

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

ELFLA atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma "Investīcijas materiālajos aktīvos" apakšpasākuma “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās“

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

Sākotnējais piedāvājums, parakstīts, jānosūta elektroniski uz e-pasta adresi: evija.gunika@gmail.com, oriģināls, jānosūta pa pastu vai jānodod personīgi: Eksporta iela 6-10, LV-1010, pasta zīmogs - pēdējā izsludinātā iepirkuma diena.

Avots: pvs.iub.gov.lv