Sludinājums: Disku kultivators

Publicēts
22.11.2017
21.11.2017
Pasūtītājs
Kleome SIA (48503025053)
Termiņš
06.12.2017
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 22/11/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Kleome SIA

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

48503025053

Adrese

Saldus novads, Lutriņu pagasts, Lutriņi, "Nostūrīši", Latvija, LV3861

Tālruņa numurs(-i)

29391600

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Valdes loceklis, Donāta, Šmite, 29391600, kleomesia@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Disku kultivators

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

"Nostūrīši", Lutriņi, Lutriņu pagasts, Saldus novads

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

31/08/2018

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

39500 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

06/12/2017
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: "Nostūrīši", Lutriņi, Lutriņu pagasts, Saldus novads

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Ieguldījumi materiālajos aktīvos

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

10.  Pievienotie dokumenti

516683__0_scan129.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv