Sludinājums: Automatizētā slaukšanas iekārta

Publicēts
23.11.2017
23.11.2017
Pasūtītājs
Gundars Strauts (03016811750)
Termiņš
07.12.2017
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 23/11/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Gundars Strauts

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

03016811750

Adrese

"Mežvidi", Turlavas pag., Kuldīgas novads, Latvija, LV-3329

Tālruņa numurs(-i)

29485761

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Gundars Strauts, 29485761, gundars.strauts@gmail.com

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Automatizētā slaukšanas iekārta

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Mežvidi, Turlavas pagasts, Kuldīgas novads

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

31/08/2018

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

125000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

07/12/2017
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Mežvidi, Turlavas pagasts, kuldīgas novads, vai e-pastā kontaktpersonai

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākuma “Investīcijas materiālajos aktīvos”, apakšpasākuma 4.1.“Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās” ietvaros.

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

10.  Pievienotie dokumenti

517158__0_tehnspecslauksiekarta217.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv