Sludinājums: Augsnes apstrādes diski

Publicēts
24.11.2017
24.11.2017
Pasūtītājs
Zemnieku Saimniecība "Rosmes" (48701003552)
Termiņš
08.12.2017
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 24/11/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Zemnieku Saimniecība "Rosmes"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

48701003552

Adrese

"Rosmes", Bebru pagasts, Kokneses novads, Latvija, LV-5135

Tālruņa numurs(-i)

29592009

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Īpašnieks Raitis Ungurs, tālr. 26301336, z.s.rosmes@gmail.com

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Augsnes apstrādes diski

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

"Rosmes", Bebru pagasts, Kokneses novads, LV-5135

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

31/12/2018

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

11000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

08/12/2017
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: "Rosmes", Bebru pagasts, Kokneses novads, LV-5135

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAD

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībā

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

10.  Pievienotie dokumenti

517482__0_augsnesapstradesdiskirosmes.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv