Rezultāts vai grozījumi: Traktors

Publicēts
16.10.2017
16.10.2017
Pasūtītājs
Z/s Lapenieki (48501001008)
Termiņš
31.10.2017
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras pārtraukšanu vai grozījumiem

Publicēšanas datums: 16/10/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Z/s Lapenieki

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

48501001008

Adrese

"Lapenieki", Jaunlutriņu pagasts, Saldus novads, Latvija, LV-3876, Latvija, LV-3876

Tālruņa numurs(-i)

26318486

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Imants Ozols

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Traktors

3. Datums, kad paziņojums par iepirkuma procedūru publicēts internetā

16/10/2017

4. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

5. Informācija par iepirkuma procedūras pārtraukšanas iemesliem, grozījumiem un/vai termiņa pagarinājumu

Precizēta IEPIRKUMA PRIEKŠMETA TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Piedāvājuma iesniegšanas datums 31/10/2017
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: "Lapenieki", Jaunlutriņu pagasts, Saldus novads, Latvija, LV-3876

6. Cita informācija (ja nepieciešams)

7.  Pievienotie dokumenti

509907__0_traktors.rar

Avots: pvs.iub.gov.lv