Rezultāts vai grozījumi: Slaukšanas iekārtu un fermas aprīkojuma piegāde un uzstādīšana

Publicēts
12.10.2017
12.10.2017
Pasūtītājs
Z/S Nogales (46101010971)
Termiņš
17.11.2017
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras pārtraukšanu vai grozījumiem

Publicēšanas datums: 12/10/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Z/S Nogales

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

46101010971

Adrese

"Nogales" Kabiles pagasts, Kuldīgas novads, Latvija, LV-3314

Tālruņa numurs(-i)

29171128

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Ainars Guštilo, tel 29171128, e-pasts ainars.gustilo@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Slaukšanas iekārtu un fermas aprīkojuma piegāde un uzstādīšana

3. Datums, kad paziņojums par iepirkuma procedūru publicēts internetā

04/10/2017

4. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

5. Informācija par iepirkuma procedūras pārtraukšanas iemesliem, grozījumiem un/vai termiņa pagarinājumu

Grozījumus skat.pielikumā pievienotā nolikumā.

Piedāvājuma iesniegšanas datums 17/11/2017
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 10:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: NOGALES, A.Guštilo Kabiles pagasta zemnieku saimniecība, Kuldīgas nov., Kabiles pag., "Nogales", LV-3314

6. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv