Sludinājums: Miglotājs. Tehniskie parametri un aprīkojums saskaņā ar cenu aptaujas tehnisko aprakstu.

Publicēts
18.10.2017
18.10.2017
Pasūtītājs
SIA "Zītari EKO" (48503021047)
Termiņš
21.11.2017
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 18/10/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA "Zītari EKO"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

48503021047

Adrese

Skolas iela 8, Auri, Auru pagasts, Dobeles novads, Latvija, LV-3710

Tālruņa numurs(-i)

26101886

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Īpašniece, Gundega Eihmane, 26101886

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Miglotājs. Tehniskie parametri un aprīkojums saskaņā ar cenu aptaujas tehnisko aprakstu.

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

"Ziņģi", Auru pagasts, Dobeles novads, Latvija, LV-3701

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

01/12/2018

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

100000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

21/11/2017
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Dobeles iela 41a, Jelgava, Jelgavas konsultāciju birojs

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Investīcijas materiālajos aktīvos

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

10.  Pievienotie dokumenti

510173__0_specifikacijamiglotajs1.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv