Sludinājums: Jauni augsnes apstrādes diski

Publicēts
29.10.2017
29.10.2017
Pasūtītājs
ZS AKĀCIJAS (43601019814)
Termiņš
10.11.2017
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 29/10/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

ZS AKĀCIJAS

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

43601019814

Adrese

AKĀCIJAS, BUĶI, SESAVAS PAGASTS, JELGAVAS NOVADS, Latvija, LV3034

Tālruņa numurs(-i)

29254146

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Sergejs Vaļko- vadītājs, sergejsvalko@inbox.lv, 29254146

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Jauni augsnes apstrādes diski

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

ZS Akācijas,Buķi, Sesavas pagasts, Jelgavas novads,LV-3034

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

01/07/2018

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

45000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

10/11/2017
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: ZS Akācijas,Buķi,Sesavas pagasts, Jelgavas novads

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv