Sludinājums: Jauna sējmašīna

Publicēts
29.10.2017
29.10.2017
Pasūtītājs
Dobeles pagasta zemnieku saimniecība Lejasaudzi (45101000936)
Termiņš
13.11.2017
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 29/10/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Dobeles pagasta zemnieku saimniecība Lejasaudzi

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

45101000936

Adrese

Lejasaudzi, Dobeles pagasts, Dobeles novads, LV- 3701, Latvija, LV-3701

Tālruņa numurs(-i)

+37126461345

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

ĪPAŠNIEKS KLĀVS GRIMZE, +37126461345, grimze@gmail.com

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Jauna sējmašīna

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Dobeles nov. Dobeles pag. Lejasaudzi, LV - 3701

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

15/04/2018

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

26000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

13/11/2017
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 15:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Dobeles nov. Dobeles pag. Lejasaudzi, LV - 3701

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

ELFLA pasākums 4."Investīcijas materiālajos aktīvos", 4.1. apakšpasākums "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās"

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

nav

10.  Pievienotie dokumenti

511694__0_specifminizkliedlejasaudzi29117.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv