Sludinājums: Graudu novākšanas kombains

Publicēts
29.10.2017
29.10.2017
Pasūtītājs
Zemnieku saimniecība "Blīkšķi" (48501018004)
Termiņš
13.11.2017
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 29/10/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Zemnieku saimniecība "Blīkšķi"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

48501018004

Adrese

Tērvetes novads, Augstkalnes pagasts, "Dobumi", Latvija, LV-3709

Tālruņa numurs(-i)

29475968

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Īpašnieks, Sandis Šnepsts, t.29475968, sandisdobumi@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Graudu novākšanas kombains

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Tērvetes novads, Augstkalnes pagasts, "Dobumi", LV-3709

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

10/07/2018

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

260000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

13/11/2017
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 18:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: "Dobumi", Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, LV-3709

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Ieguldījumi materiālajos aktīvos

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

nav

10.  Pievienotie dokumenti

511673__0_tehnspeckombains.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv