Sludinājums: Graudu kombains

Publicēts
04.10.2017
04.10.2017
Pasūtītājs
Gaigalavas pagasta zemnieku saimniecība "LĪDUMI" (42401003474)
Termiņš
18.10.2017
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 04/10/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Gaigalavas pagasta zemnieku saimniecība "LĪDUMI"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

42401003474

Adrese

"Līdumi", Puisāni, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads, Latvija, LV-4618

Tālruņa numurs(-i)

26174259

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Projekta konsultants Intars Zaharevičs, 29324578, intars.zaharevics@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Graudu kombains

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

"Līdumi", Puisāni, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4618

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

30/08/2018

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

290000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

18/10/2017
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:10
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Brāļu Skrindu iela 9, 3.stāvs, 4 kabinets, Rēzekne, LV-4601

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Investīcijas materiālajos aktīvos

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv