Sludinājums: Graudu kombaini. Tehniskie parametri un aprīkojums saskaņā ar cenu aptaujas tehnisko aprakstu.

Publicēts
13.10.2017
13.10.2017
Pasūtītājs
Z/s "Jaunupenieki" (51701000041)
Termiņš
28.11.2017
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 13/10/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Z/s "Jaunupenieki"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

51701000041

Adrese

"Jaunupenieki", Zaļenieku pagasts, Jelgavas novads, Latvija, LV-3011

Tālruņa numurs(-i)

29419096

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

īpašnieks, Andris Apsītis, 29419096

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Graudu kombaini. Tehniskie parametri un aprīkojums saskaņā ar cenu aptaujas tehnisko aprakstu.

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

"Jaunupenieki", Zaļenieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3011

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

01/12/2018

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

600000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

28/11/2017
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Dobeles iela 41a, Jelgava, Jelgavas konsultāciju birojs

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Investīcijas materiālajos aktīvos

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

10.  Pievienotie dokumenti

509630__0_specifikacijakombains1.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv