Sludinājums: Miglotājs. Tehniskie parametri un aprīkojums saskaņā ar cenu aptaujas tehnisko aprakstu.

Publicēts
04.09.2017
04.09.2017
Pasūtītājs
SIA "UZVARA-LAUKS" (43603008016)
Termiņš
19.09.2017
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 04/09/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA "UZVARA-LAUKS"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

43603008016

Adrese

Uzvaras iela 2, Uzvara, Gailīšu pagasts, Bauskas novads,, Latvija, 3931

Tālruņa numurs(-i)

26555833

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Galvenais inženieris, Armands Štraumanis, 26555833

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Miglotājs. Tehniskie parametri un aprīkojums saskaņā ar cenu aptaujas tehnisko aprakstu.

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Uzvaras iela 2, Uzvara, Gailīšu pagasts, Bauskas novads, LV-3931

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

01/12/2018

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

200000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

19/09/2017
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Dobeles iela 41a, Jelgava, Jelgavas konsultāciju birojs

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Investīcijas materiālajos aktīvos

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

10.  Pievienotie dokumenti

505634__0_tehniskaspecifikacijamiglotajs1.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv