Sludinājums: Traktors ar lāpstu

Publicēts
19.07.2017
19.07.2017
Pasūtītājs
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 'EV Serviss' (50003924621)
Termiņš
02.08.2017
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 19/07/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 'EV Serviss'

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

50003924621

Adrese

'Silvēveri', Krimuldas novads, Krimuldas pagasts, Latvija, LV-2145

Tālruņa numurs(-i)

+37129138692

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Edmunds Vīgants, valdes loceklis, t.29138692, evserviss@gmail.com

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Traktors ar lāpstu

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

‘Silvēveri’, Krimuldas pagasts, Krimuldas novads, LV-2144

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

02/05/2018

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

74000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

02/08/2017
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: elektroniski: evserviss@gmail.com

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

10.  Pievienotie dokumenti

501123__0_traktors.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv