Sludinājums: Jauns traktors

Publicēts
17.05.2017
17.05.2017
Pasūtītājs
Šteina zenmnieku saimniecība "Klapkalnes" (49201001722)
Termiņš
02.06.2017
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 17/05/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Šteina zenmnieku saimniecība "Klapkalnes"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

49201001722

Adrese

“Klapkalnes”, Viesatu pag., Jaunpils novads, LV- 3142, Latvija, LV-3142

Tālruņa numurs(-i)

+37129229810

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Īpašnieks Lauris Šteins, +37129229810, krahs19@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Jauns traktors

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

"Klapkalnes", Viesatu pagasts, Jaunpils novads, LV- 3142

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

31/07/2017

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

80000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

02/06/2017
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 12:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: "Klapkalnes", Viesatu pagasts, Jaunpils novads, LV- 3142

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

ELFLA pasākums 4."Ieguldījumi materiālajos aktīvos", 4.1. apakšpasākums "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās"

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

nav

Avots: pvs.iub.gov.lv